آفر ویژه تور آنتالیا 23 و 24 شهریور 97


تور ترکیه آنتالیا به مدت 6 شب و 7 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-09-14 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه آنتالیا شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی. می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.-نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. -هتل های خارج از پکیج چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه آنتالیا : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار.

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

قیمت های این تور با ارز تومان می باشد.

اتاق دو تخت 4990000 تومان
اتاق یک تخت 6350000 تومان
کودک 6 تا 12 4600000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5490000 تومان
اتاق یک تخت 6750000 تومان
کودک 6 تا 12 4850000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5850000 تومان
اتاق یک تخت 8000000 تومان
کودک 6 تا 12 5300000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5990000 تومان
اتاق یک تخت 7450000 تومان
کودک 6 تا 12 5050000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6590000 تومان
اتاق یک تخت 10300000 تومان
کودک 6 تا 12 5400000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6850000 تومان
اتاق یک تخت 10100000 تومان
کودک 6 تا 12 5800000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6850000 تومان
اتاق یک تخت 10100000 تومان
کودک 6 تا 12 5800000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6950000 تومان
اتاق یک تخت 11200000 تومان
کودک 6 تا 12 7450000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7450000 تومان
اتاق یک تخت 12500000 تومان
کودک 6 تا 12 6050000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7550000 تومان
اتاق یک تخت 10450000 تومان
کودک 6 تا 12 5950000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7650000 تومان
اتاق یک تخت 12200000 تومان
کودک 6 تا 12 6150000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7890000 تومان
اتاق یک تخت 14600000 تومان
کودک 6 تا 12 6250000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8250000 تومان
اتاق یک تخت 13400000 تومان
کودک 6 تا 12 6450000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8390000 تومان
اتاق یک تخت 12200000 تومان
کودک 6 تا 12 6500000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8690000 تومان
اتاق یک تخت 12850000 تومان
کودک 6 تا 12 6750000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8690000 تومان
اتاق یک تخت 12600000 تومان
کودک 6 تا 12 6650000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8890000 تومان
اتاق یک تخت 12950000 تومان
کودک 6 تا 12 6800000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9250000 تومان
اتاق یک تخت 17600000 تومان
کودک 6 تا 12 7000000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9950000 تومان
اتاق یک تخت 14950000 تومان
کودک 6 تا 12 7400000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10240000 تومان
اتاق یک تخت 15690000 تومان
کودک 6 تا 12 6890000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11250000 تومان
اتاق یک تخت 16200000 تومان
کودک 6 تا 12 7850000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11750000 تومان
اتاق یک تخت 19950000 تومان
کودک 6 تا 12 8550000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11990000 تومان
اتاق یک تخت 19950000 تومان
کودک 6 تا 12 8550000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13250000 تومان
اتاق یک تخت 22990000 تومان
کودک 6 تا 12 8990000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13390000 تومان
اتاق یک تخت 19290000 تومان
کودک 6 تا 12 8750000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13490000 تومان
اتاق یک تخت 18990000 تومان
کودک 6 تا 12 8850000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13990000 تومان
اتاق یک تخت 20850000 تومان
کودک 6 تا 12 9550000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14390000 تومان
اتاق یک تخت 20950000 تومان
کودک 6 تا 12 9650000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14550000 تومان
اتاق یک تخت 21050000 تومان
کودک 6 تا 12 9450000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14750000 تومان
اتاق یک تخت 21350000 تومان
کودک 6 تا 12 9090000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15390000 تومان
اتاق یک تخت 32550000 تومان
کودک 6 تا 12 10990000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15450000 تومان
اتاق یک تخت 22990000 تومان
کودک 6 تا 12 9850000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15650000 تومان
اتاق یک تخت 21890000 تومان
کودک 6 تا 12 9690000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16440000 تومان
اتاق یک تخت 24460000 تومان
کودک 6 تا 12 11570000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16440000 تومان
اتاق یک تخت 24460000 تومان
کودک 6 تا 12 11570000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16440000 تومان
اتاق یک تخت 24460000 تومان
کودک 6 تا 12 11570000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16660000 تومان
اتاق یک تخت 24550000 تومان
کودک 6 تا 12 10690000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16990000 تومان
اتاق یک تخت 25550000 تومان
کودک 6 تا 12 10550000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 17290000 تومان
اتاق یک تخت 27850000 تومان
کودک 6 تا 12 12500000 تومان
کودک 2 تا 6 4650000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه آنتالیا
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre
Cinque Terre

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 1 واحد 7

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر