تلفن تماس امیر کبیر - ۰۲۱۷۵۹۰۵۰۰۰

آفر ویژه تور آنتالیا 23 و 24 شهریور 97


تور ترکیه آنتالیا به مدت 6 شب و 7 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-09-14 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه آنتالیا شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی. می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.-نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. -هتل های خارج از پکیج چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه آنتالیا : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار.

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

قیمت های این تور با ارز تومان می باشد.

اتاق دو تخت 4990000 تومان
اتاق یک تخت 6450000 تومان
کودک 6 تا 12 4590000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5490000 تومان
اتاق یک تخت 6990000 تومان
کودک 6 تا 12 4690000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5990000 تومان
اتاق یک تخت 7450000 تومان
کودک 6 تا 12 4890000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6050000 تومان
اتاق یک تخت 7790000 تومان
کودک 6 تا 12 4890000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6150000 تومان
اتاق یک تخت 7700000 تومان
کودک 6 تا 12 4590000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6150000 تومان
اتاق یک تخت 7700000 تومان
کودک 6 تا 12 4590000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6650000 تومان
اتاق یک تخت 10150000 تومان
کودک 6 تا 12 5290000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7150000 تومان
اتاق یک تخت 10790000 تومان
کودک 6 تا 12 5290000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7550000 تومان
اتاق یک تخت 10150000 تومان
کودک 6 تا 12 5390000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7690000 تومان
اتاق یک تخت 12800000 تومان
کودک 6 تا 12 6450000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7790000 تومان
اتاق یک تخت 12500000 تومان
کودک 6 تا 12 6550000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8190000 تومان
اتاق یک تخت 14900000 تومان
کودک 6 تا 12 6650000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8380000 تومان
اتاق یک تخت 13150000 تومان
کودک 6 تا 12 7150000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8550000 تومان
اتاق یک تخت 13700000 تومان
کودک 6 تا 12 6850000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8690000 تومان
اتاق یک تخت 12500000 تومان
کودک 6 تا 12 6900000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8890000 تومان
اتاق یک تخت 12900000 تومان
کودک 6 تا 12 7050000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9190000 تومان
اتاق یک تخت 13250000 تومان
کودک 6 تا 12 7200000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9490000 تومان
اتاق یک تخت 17900000 تومان
کودک 6 تا 12 7400000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9890000 تومان
اتاق یک تخت 15250000 تومان
کودک 6 تا 12 7800000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10180000 تومان
اتاق یک تخت 15990000 تومان
کودک 6 تا 12 7290000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11090000 تومان
اتاق یک تخت 16500000 تومان
کودک 6 تا 12 8250000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11550000 تومان
اتاق یک تخت 20250000 تومان
کودک 6 تا 12 8950000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11550000 تومان
اتاق یک تخت 20250000 تومان
کودک 6 تا 12 8950000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 12390000 تومان
اتاق یک تخت 19590000 تومان
کودک 6 تا 12 9150000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13150000 تومان
اتاق یک تخت 19290000 تومان
کودک 6 تا 12 9250000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13250000 تومان
اتاق یک تخت 23290000 تومان
کودک 6 تا 12 9390000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13540000 تومان
اتاق یک تخت 21350000 تومان
کودک 6 تا 12 9850000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14050000 تومان
اتاق یک تخت 21150000 تومان
کودک 6 تا 12 9950000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14050000 تومان
اتاق یک تخت 21250000 تومان
کودک 6 تا 12 10050000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14390000 تومان
اتاق یک تخت 21650000 تومان
کودک 6 تا 12 9490000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14450000 تومان
اتاق یک تخت 24850000 تومان
کودک 6 تا 12 11090000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15090000 تومان
اتاق یک تخت 22190000 تومان
کودک 6 تا 12 10090000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15590000 تومان
اتاق یک تخت 23290000 تومان
کودک 6 تا 12 10250000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 15690000 تومان
اتاق یک تخت 32850000 تومان
کودک 6 تا 12 11390000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16440000 تومان
اتاق یک تخت 24760000 تومان
کودک 6 تا 12 11970000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16440000 تومان
اتاق یک تخت 24760000 تومان
کودک 6 تا 12 11970000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16440000 تومان
اتاق یک تخت 24760000 تومان
کودک 6 تا 12 11970000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 16790000 تومان
اتاق یک تخت 25850000 تومان
کودک 6 تا 12 10950000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 17590000 تومان
اتاق یک تخت 28150000 تومان
کودک 6 تا 12 12900000 تومان
کودک 2 تا 6 4350000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه آنتالیا
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


اطلاعات گردشگری

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 1 واحد 7

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر