تلفن تماس امیر کبیر - ۰۲۱۷۵۹۰۵۰۰۰

آفر ویژه تور آنتالیا 20 مهر 97


تور ترکیه آنتالیا به مدت 6 شب و 7 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-10-12 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه آنتالیا شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال، راهنمای فارسی زبان، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی. می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.-نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. -هتل های خارج از پکیج چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه آنتالیا : کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار.

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

قیمت های این تور با ارز تومان می باشد.

اتاق دو تخت 3190000 تومان
اتاق یک تخت 4600000 تومان
کودک 6 تا 12 3090000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3590000 تومان
اتاق یک تخت 4350000 تومان
کودک 6 تا 12 3610000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3690000 تومان
اتاق یک تخت 5350000 تومان
کودک 6 تا 12 3390000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4450000 تومان
اتاق یک تخت 5990000 تومان
کودک 6 تا 12 3960000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4800000 تومان
اتاق یک تخت 5845000 تومان
کودک 6 تا 12 3880000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 4800000 تومان
اتاق یک تخت 5845000 تومان
کودک 6 تا 12 3880000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5090000 تومان
اتاق یک تخت 7700000 تومان
کودک 6 تا 12 4400000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5290000 تومان
اتاق یک تخت 7480000 تومان
کودک 6 تا 12 4070000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5490000 تومان
اتاق یک تخت 10670000 تومان
کودک 6 تا 12 4890000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5590000 تومان
اتاق یک تخت 8800000 تومان
کودک 6 تا 12 4790000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5690000 تومان
اتاق یک تخت 8320000 تومان
کودک 6 تا 12 4390000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5690000 تومان
اتاق یک تخت 10450000 تومان
کودک 6 تا 12 4990000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 5890000 تومان
اتاق یک تخت 7500000 تومان
کودک 6 تا 12 4420000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6290000 تومان
اتاق یک تخت 8050000 تومان
کودک 6 تا 12 4600000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6890000 تومان
اتاق یک تخت 9990000 تومان
کودک 6 تا 12 4990000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6990000 تومان
اتاق یک تخت 11190000 تومان
کودک 6 تا 12 4920000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 6990000 تومان
اتاق یک تخت 11940000 تومان
کودک 6 تا 12 5450000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 7590000 تومان
اتاق یک تخت 11040000 تومان
کودک 6 تا 12 5290000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8250000 تومان
اتاق یک تخت 13710000 تومان
کودک 6 تا 12 5590000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8390000 تومان
اتاق یک تخت 11140000 تومان
کودک 6 تا 12 5620000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8490000 تومان
اتاق یک تخت 14520000 تومان
کودک 6 تا 12 6090000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8690000 تومان
اتاق یک تخت 11300000 تومان
کودک 6 تا 12 5500000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8790000 تومان
اتاق یک تخت 12490000 تومان
کودک 6 تا 12 6050000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 8890000 تومان
اتاق یک تخت 16120000 تومان
کودک 6 تا 12 6050000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9390000 تومان
اتاق یک تخت 12620000 تومان
کودک 6 تا 12 6140000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9490000 تومان
اتاق یک تخت 12500000 تومان
کودک 6 تا 12 6100000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9650000 تومان
اتاق یک تخت 13040000 تومان
کودک 6 تا 12 6290000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9790000 تومان
اتاق یک تخت 16670000 تومان
کودک 6 تا 12 7370000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9950000 تومان
اتاق یک تخت 13450000 تومان
کودک 6 تا 12 6420000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9950000 تومان
اتاق یک تخت 13450000 تومان
کودک 6 تا 12 6420000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 9990000 تومان
اتاق یک تخت 13950000 تومان
کودک 6 تا 12 6580000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10290000 تومان
اتاق یک تخت 13840000 تومان
کودک 6 تا 12 6550000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10450000 تومان
اتاق یک تخت 14250000 تومان
کودک 6 تا 12 6750000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 10590000 تومان
اتاق یک تخت 15910000 تومان
کودک 6 تا 12 6710000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 11290000 تومان
اتاق یک تخت 15330000 تومان
کودک 6 تا 12 7020000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 13390000 تومان
اتاق یک تخت 20350000 تومان
کودک 6 تا 12 8020000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14390000 تومان
اتاق یک تخت 23200000 تومان
کودک 6 تا 12 9570000 تومان
کودک 2 تا 6 25850000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 14690000 تومان
اتاق یک تخت 20450000 تومان
کودک 6 تا 12 8730000 تومان
کودک 2 تا 6 2850000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه آنتالیا
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


اطلاعات گردشگری

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 1 واحد 7

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر