تلفن تماس امیر کبیر - ۰۲۱۷۵۹۰۵۰۰۰

تور استانبول دی 97


تور ترکیه استانبول به مدت 3 شب و 4 روز از مبداء ایران تهران از تاریخ 2018-10-13 با پرواز اطلس گلوبال

تور ترکیه استانبول شامل بلیط رفت و برگشت با پرواز اطلس گلوبال
اقامت در هتل
صبحانه
گشت شهری با ناهار
لیدر فارسی زبان
ترنسفر فرودگاهی
بیمه
می باشد که توسط شرکت مسافرتی امیرکبیر ارائه و اجرا میگردد.نرخ نوزاد زیر 2 سال 400/000 تومان می باشد. امکان افزایش اقامت تا 20 شب می باشد با کانتر مربوطه چک شود.

مدارک مورد نیاز : ترکیه استانبول : گذرنامه با حد اقل 7 ماه اعتبار

پرواز اطلس گلوبال از فرودگاه مبدا امام خمینی به فرودگاه مقصد ترکیه می باشد

قیمت های این تور با ارز تومان می باشد.

اتاق دو تخت 1990000 تومان
اتاق یک تخت 2340000 تومان
کودک 6 تا 12 1810000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2075000 تومان
اتاق یک تخت 2515000 تومان
کودک 6 تا 12 1880000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2075000 تومان
اتاق یک تخت 2515000 تومان
کودک 6 تا 12 1880000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2075000 تومان
اتاق یک تخت 2515000 تومان
کودک 6 تا 12 1880000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2690000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2690000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2690000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2690000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2690000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2165000 تومان
اتاق یک تخت 2690000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2200000 تومان
اتاق یک تخت 2760000 تومان
کودک 6 تا 12 1915000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2215000 تومان
اتاق یک تخت 2795000 تومان
کودک 6 تا 12 1950000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2215000 تومان
اتاق یک تخت 2795000 تومان
کودک 6 تا 12 1950000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2250000 تومان
اتاق یک تخت 2865000 تومان
کودک 6 تا 12 1950000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2250000 تومان
اتاق یک تخت 2865000 تومان
کودک 6 تا 12 1950000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2250000 تومان
اتاق یک تخت 2865000 تومان
کودک 6 تا 12 1950000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2250000 تومان
اتاق یک تخت 2865000 تومان
کودک 6 تا 12 1950000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2340000 تومان
اتاق یک تخت 3040000 تومان
کودک 6 تا 12 1985000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2340000 تومان
اتاق یک تخت 3040000 تومان
کودک 6 تا 12 1985000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2340000 تومان
اتاق یک تخت 3040000 تومان
کودک 6 تا 12 1985000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2425000 تومان
اتاق یک تخت 3215000 تومان
کودک 6 تا 12 2055000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2425000 تومان
اتاق یک تخت 3215000 تومان
کودک 6 تا 12 2055000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2425000 تومان
اتاق یک تخت 3215000 تومان
کودک 6 تا 12 2055000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2495000 تومان
اتاق یک تخت 3355000 تومان
کودک 6 تا 12 2090000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2470000 تومان
اتاق یک تخت 3195000 تومان
کودک 6 تا 12 2110000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2515000 تومان
اتاق یک تخت 3390000 تومان
کودک 6 تا 12 2090000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2515000 تومان
اتاق یک تخت 3390000 تومان
کودک 6 تا 12 2090000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2515000 تومان
اتاق یک تخت 3390000 تومان
کودک 6 تا 12 2090000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2565000 تومان
اتاق یک تخت 3495000 تومان
کودک 6 تا 12 2125000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2630000 تومان
اتاق یک تخت 3620000 تومان
کودک 6 تا 12 3135000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2630000 تومان
اتاق یک تخت 3620000 تومان
کودک 6 تا 12 2135000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2670000 تومان
اتاق یک تخت 3600000 تومان
کودک 6 تا 12 2225000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2690000 تومان
اتاق یک تخت 3740000 تومان
کودک 6 تا 12 2160000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2675000 تومان
اتاق یک تخت 3615000 تومان
کودک 6 تا 12 2235000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2675000 تومان
اتاق یک تخت 3615000 تومان
کودک 6 تا 12 2235000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2675000 تومان
اتاق یک تخت 3615000 تومان
کودک 6 تا 12 2235000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2740000 تومان
اتاق یک تخت 3740000 تومان
کودک 6 تا 12 2235000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2780000 تومان
اتاق یک تخت 3820000 تومان
کودک 6 تا 12 2275000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2780000 تومان
اتاق یک تخت 3820000 تومان
کودک 6 تا 12 2275000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2780000 تومان
اتاق یک تخت 3820000 تومان
کودک 6 تا 12 2275000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2865000 تومان
اتاق یک تخت 4090000 تومان
کودک 6 تا 12 2265000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 2990000 تومان
اتاق یک تخت 4240000 تومان
کودک 6 تا 12 2360000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3195000 تومان
اتاق یک تخت 4655000 تومان
کودک 6 تا 12 2485000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3300000 تومان
اتاق یک تخت 4865000 تومان
کودک 6 تا 12 2525000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3300000 تومان
اتاق یک تخت 4865000 تومان
کودک 6 تا 12 2525000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3820000 تومان
اتاق یک تخت 5910000 تومان
کودک 6 تا 12 2680000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

اتاق دو تخت 3615000 تومان
اتاق یک تخت 5490000 تومان
کودک 6 تا 12 2695000 تومان
کودک 2 تا 6 1595000 تومان
توزاد 400000 تومان

درخواست مشاوره و تخفیف تور ترکیه استانبول
این تور را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:


اطلاعات گردشگری

تهران سعادت آباد بالاتر از میدان کاج عبقری دوم بلوار بهزاد شمالی مجتمع تندیس طبقه 1 واحد 7

فیسبوک امیرکبیر اینستاگرام امیرکبیر تلگرام امیرکبیر تویتر امیرکبیر یوتیوب امیرکبیر لینکدین امیرکبیر گوگل پلاس امیرکبیر